Spletno mesto Karocikel.si lahko obiščete brez navedbe svojih osebnih podatkov oz. anonimno, navedba osebnih podatkov pa je potrebna le, če uporabljate kakršnokoli storitev, ki potrebuje prijavo ali se naročite na obveščanje.

Lastnik spletnega mesta Karocikel.si varuje osebne podatke obiskovalcev spletne strani, ki mu jih ti posredujejo ob obisku in uporabi spletne strani. Osebni podatki se obdelujejo izključno za namen, za katerega so zbrani in ki ga dovoljujeta Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter uredba GDPR.

Lastnik spletnega mesta Karocikel.si ne bo osebnih podatkov posredoval tretjim osebam, razen če bi bil k temu zavezan na podlagi predpisov.

Ob obisku spletnega mesta Karocikel.si se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave. Do trenutka, ko nam uporabnik sam posreduje svoje osebne podatke (kot so npr. ime in priimek ter naslov elektronske pošte), so vsi podatki, ki se pridobivajo avtomatično ko uporabljate spletno mesto, anonimni in se identiteta uporabnika ne more ugotoviti.

Lastnik spletne strani Karocikel.si zbira, obdeluje in hrani podatke o uporabnikih za naslednje namene:

  • identifikacijo avtorjev prispevkov in komentarjev, zaradi morebitnih zlorab;
  • komunikacijo med uporabniki spletnega mesta in med lastnikom spletnega mesta;
  • obveščanje posameznikov o aktualnih novicah in dogodkih.

S sprejemom pogojev se strinjate, da lastnik spletnega mesta ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb in ne more zagotoviti varnosti in zasebnosti informacij, ki se prenašajo preko interneta ali elektronske pošte, ko gre za osebne podatke in informacije, ki jim jih posredujete vi sami. Istočasno se strinjate, da ne boste lastnika spletnega mesta, na katerega ste vstopili na lastno odgovornost, smatrali za odgovornega za katerekoli vsebine, ki jih v okviru te storitve prejmete.

V skladu s področno zakonodajo (GDPR) uporabniku spletnega mesta Karocikel.si lastnik spletnega mesta omogoča uveljavitev naslednjih pravic v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

1. Pravica do dostopa do podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od lastika spletnega mesta dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice dostopa do podatkov naj uporabnik posreduje na naš e-poštni naslov.

2. Pravica do popravka

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da lastnik spletnega mesta brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice do popravka naj uporabnik posreduje na e-poštni naslov upravitelja tega portala.

3. Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da lastnik spletnega mesta brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, lastnik spletnega mesta pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, če ne obstaja razlog zaradi katerega brisanje osebnih podatkov ni dovoljeno oz. ima lastnik pravni interes, da podatke določen čas še vedno hrani. Zahtevo za uveljavitev pravice do izbrisa naj uporabnik posreduje na naš elektronski naslov.

4. Pravica do omejitve obdelave

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da lastnik spletnega mesta omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu s predpisanimi nameni obdelave. Zahtevo za omejitev obdelave naj uporabnik posreduje na elektronski naslov upravitelja spletnega mesta.

5. Pravica do prenosljivosti podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih poseduje lastnik spletnega mesta, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljalec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika. Zahtevo za uveljavitev pravice do prenosljivosti podatkov naj uporabnik posreduje preko e-pošte upravniku te spletne strani.

6. Pravica do ugovora

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva lastnik spletnega mesta ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Lastnik spletnega mesta preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

7. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov naj uporabnik posreduje na naš elektronski e-poštni naslov. Prav tako ima vsak uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.